BisayaBulletin.com
From our little Visayan corner to the global community...
Letters from the Editors
Articles
Accommodations
Birthdays
Events
Food & Dining
Market Place
"Pangita-a Ko"
Photo Gallery
Professional Services
Pundok Square
SIKATBisaya
Sports
Trivia
Weddings
WOWBisaya
Archives
2007
2008
2009
Home
About Us  Contact  Guestbook  Useful Links Local Maps  Advertise
View Gil Maningo's award winning photo

INTRODAKSYON--SUNGKAAN NI INGKO KULAS
ni Gil Maningo
Nagsugod Abril 18, 2009

Una sa tanan subli-on ko sa pagsangyaw kaninyong tanan igsoon kong bug'os nga mga Bisaya sa tibuuk kalibutan nga hingpit na gayud Akong makig-abi-abi kaninyo pinaagi sa Akong Sungkaan. Agi'g unang pagtagad ug pag-alagad alang sa inyong kasayuran Ako si Ingko Kulas lumad nga taga Sugbo, usa ka Magpapatigayon, Pintor, Maghuhuni, nga mahigugmaon ug naglaban sa atong kultura nga Bisaya. Tuguti ako sa paglingaw kaninyo pinaagi sa dyutay nako nga mga tampo sa pinulungan nga Binisaya, gikan sa mga hiyas sa mga retrato nga Akong kinutlo ug nasikup nga nagagikan gayud sa Akong mga Lente pinaagi sa Potograpiya hangtud sa mga ginagmay nga mga hisgut diin kita makahinumdom ug makapanglandong unsa diay ka tam-is ang atong pinulungan nga Binisaya ilabi na sa mga igsoon ta nga mga Bisaya sa tanang suuk nga dapit sa kalibutan nga sa kapil-an na ka mga katuigan dugay na nga nakabasa sa lunsay nga pulong nga Binisaya. Pasaylo-a Ako kun ugaling Akong nakutaw ang inyong pangsabot gumikan sa kalisud sa mga pulong nga Akong gipanglatid. 
Dayon sa SUNGKAAN NI INGKO KULAS.Mga Balak ni Ingko Kulas!

SA AKONG PAGDUNGAW Abril 18, 2009
GUGMANG GILU-OM Mayo 2, 2009
"INGKO KULAS"
Gil Maningo
Featured Photo by Gil Maningo
The photo that received the grand prize during the recent " EARTH HOUR " Photo competition.