BisayaBulletin.com
From our little Visayan corner to the global community...
Letters from the Editors
Articles
Accommodations
Birthdays
Events
Food & Dining
Market Place
"Pangita-a Ko"
Photo Gallery
Professional Services
Pundok Square
SIKATBisaya
Sports
Trivia
Weddings
WOWBisaya
Archives
2007
2008
2009
Home
About Us  Contact  Guestbook  Useful Links Local Maps Advertise
Isda
By Lydia Aliganga
August 16, 2009

Ang isda nga naglangoy
Iyang langoy puno sa kalipay managhoy
Wala damha ang langoy may sagol dangoy-ngoy
Nidung-aw sa pasol o nipaduol
Nilikay unta siya nitakmol
Sa ariya sa daghang namasol
Sa pa-on siya nailad
Daghang pa-on gilad-lad ug gihikyad
Gihuwad sa dagat ug gisukad
Sa "panic sikay"ang isda nilikay-likay
Sa atras likay ang isda sa hook nagbitay
Sa dakong pagbasol mokisi-kisi
Niliksi-liksi pangindahay makabuhi
Pero uno porcento lang siya may chance makabuhi
Gahi ang taga baba niya naguba o nawi-wi
Nawad-an sa chance siya mabuhi
Kinabuhi niya nawala sa pa-on siya nailad
Unod ug lawas sa katawhan iyang gihalad
Bugtong ug kabus nga sukdanan
Sa iyang servisyo sa katawhan
Atong tamdan ug timan-an
Kaayo sa Dios kita naka sud-an
Ang Dios naghan-ay sa tanan
Libre pagkaon gikan sa kalangitan
Gihatag niya sa kadagatan
Nabosug natagbaw ang katawhan
Kita mapasalamaton sa Dios nga gamhanan
Sa pasumbingay lihok tawo aron ikaw makaka-on 


Note:  Lydia Aliganga is a registered member of "DenNorske Turistforening", a fishing club in Norway.  She enjoys privileges such as: 
1 - Seminars in fresh water/salt fishing;
2 - guided tour in Sweden, Iceland and Finland;
3 - Discount in purchasing items/tools in
fishing or other related sports, cottage accommodation including meals, and
4 - discounted bus trips during expeditions.


The catch "mackerel and trout" being prepared for the grill picnic
Picnic site near the bay ,preparing the "pinakbit" abli gana sa isdang sinugba.

I am waiting for a bite.

My mackerel catch

A vacationing London based Filipino trying her hand at fishing.
A Norwegian guy preparing his bait

Overview of the fishing area of Lysaker, Norway

I am posing with the lake and Lysaker, Norway in the background.
Part and parcel of Filipino fisherman in Norway.